În România, orice persoană juridică își poate desfășura activitatea doar dacă are un contabil. Fie el angajat sau colaborator cu contract de prestări servicii. Contabilitatea este un domeniu complex, plin de reguli și restricții, care trebuie lăsat pe mâna unui specialist. Contabilul se ocupă de tot ce înseamnă înregistrarea veniturilor și cheltuielilor, calculul impozitelor, întocmirea rapoartelor contabile externe, elaborarea balanțelor și bilanțurilor. El cunoaște toate prevederile legale, termenele de depunere a declarațiilor și frecvența lor. Și este cel mai bun prieten al unui SRL.

Informațiile prezentate în acest articol au scopul de a te ajuta să înțelegi contextul financiar-contabil al firmei tale, ce se întâmplă, când și în ce fel. De asemenea, cunoașterea situațiilor punctuale pe care le poți întâlni în activitatea ta curentă te vor ajuta să ai o comunicare și o colaborare mai eficientă cu contabilul tău. În plus, te va ajuta să previi anumite greșeli pe care le-ai putea face în necunoștință de cauză. 

Viața de Freelancer nu este responsabilă pentru eventualele modificări ale declarațiilor sau legilor. Informațiile prezentate sunt pur informative și se pot schimba de la an la an. Și chiar de la lună la lună. Îți recomandăm să discuți cu un specialist orice întrebare din acest domeniu.


Nu uita să te abonezi la newsletterul Viața de freelancer și să intri în grupul nostru de Facebook.


Firmă plătitoare sau neplătitoare de TVA

În acest moment, orice firmă nou înființată în România (adică un SRL) este din start neplătitoare de TVA. Acest statut se poate schimba dacă administratorul firmei depune o cerere pentru a deveni plătitor de TVA. Poți face această solicitare în momentul înregistrării firmei în următoarele cazuri:

 • dacă declari că urmează să realizezi o cifră de afaceri care va atinge sau va depăși plafonul de scutire de 300.000 lei;
 • dacă declari că urmează să realizezi o cifră de afaceri mai mică de 300.000 lei, dar optezi pentru aplicarea regimului normal de TVA, conform articolului 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pct. 83 alin. (1) din normele metodologice.

În aceste situaţii societăţile depun la organul fiscal, în aceeaşi zi cu depunerea la Oficiul Registrului Comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, cererea de înregistrare în scopuri de TVA – formularul 098.

După începerea activității, poți deveni SRL plătitor de TVA dacă te regăsești în una dintre cele 2 situații:

 • Dacă cifra de afaceri a SRL-ului a depășit pe parcursul unui an suma de 300.000 lei. De reținut este că anul următor vei rămâne în continuare SRL plătitor de TVA, chiar dacă cifra de afaceri va fi sub plafon.
 • Dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei, dar optezi pentru aplicarea regimului normal de TVA, conform articolului 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal. Dacă te decizi să devii plătitor de TVA la cerere după înființarea SRL-ului, vei depune la ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridic prin formularul 010.

Declarații SRL neplătitor de TVA

În momentul înființării firmei nu ești obligat să depui nicio declarație la ANAF pentru că datele se preiau automat de la Registrul Comerțului. Însă, îți recomandăm să verifici pe site-ul ANAF dacă toate datele firmei sunt preluate integral. Urmărește dacă sunt corecte: sediul, data înființării, denumirea, și mai ales vectorul fiscal. Adică încadrarea la impozitul de 3% pentru microîntreprinderi, pentru că în acest moment firma ta nu are angajați. Dacă ai optat să devii plătitor de TVA, verifică dacă această informație apare și pe site-ul ANAF.

Declarația 100

După începerea activității, un SRL neplătitor de TVA va depune trimestrial declarația 100 cu impozitul datorat. Acesta este 1% dacă firma are cel puțin un salariat sau 3% dacă firma nu are niciun salariat. Declarația 100 se depune până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor pentru trimestrul încheiat. Trimestrele fiscale în România sunt următoarele:

 • Trimestrul 1 – ianuarie, februarie, martie.
 • Apoi Trimestrul 2 – aprilie, mai, iunie.
 • Trimestrul 3 – iulie, august, septembrie.
 • Și Trimestrul 4 – octombrie, noiembrie, decembrie.

Astfel, dacă ți-ai înființat firma în luna noiembrie, nu vei începe numărătoarea pentru trimestru din acel moment, ci vei depune declarația 100 până la 25 ianuarie anul viitor. Pentru trimestrul 1 declarația se depune până pe 25 aprilie, pentru trimestrul 2 până pe 25 iulie, respectiv pentru trimestrul 3 până pe 25 octombrie.

Bilanțul

Pe lângă declarația 100 depusă trimestrial, un SRL neplătitor de TVA depune bilanțul. Conform definiției date de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), bilanțul contabil este o sinteză a situaţiei financiare la un moment dat a unei persoane juridice, care conţine informaţii despre active (capitalul revenit în urma desfăşurării activităţilor acesteia) şi pasive (capitalul propriu şi datoriile). Rolul său este de a reda o imagine clară, în formă sintetică şi valorică, a situaţiei financiare aferente unei entităţi. În funcţie de rezultatele obţinute în bilanţ şi de indicatorii economico-financiari calculaţi pe baza acestuia, o companie îşi poate gestiona mai bine resursele, poate face previziuni pentru evoluţia bugetului şi îşi poate orienta mai profitabil activitatea. În mod normal SRL-urile depun bilanțul anual în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru anul precedent.

Excepții

Până acum 3 ani, un SRL putea distribui dividende o singură dată pe an. Distribuirea se făcea după aprobarea situațiilor financiare anuale și depunerea bilanțului, din profiturile înregistrate în exercițiul financiar încheiat. Lucru care punea în dificultate o mare parte dintre antreprenori care trebuiau să-și facă niște estimări pe un an înainte. 

Pentru a veni în întâmpinarea lor și în special a firmelor mici, în data de 12 iulie 2018 a fost adoptată legea care permite distribuirea trimestrială a dividendelor. Această distribuire trimestrială se poate face doar după depunerea unei situații financiare intermediare, adică a unei forme simplificate a bilanțului. Astfel, acesta se va depune o dată la 3 luni, nu o singură dată la încheierea exercițiului financiar.

Declarații SRL neplătitor de TVA dacă lucrezi cu clienți sau furnizori din afara României

Dacă ai un client din afara UE nu mai ai nicio altă obligație în afară de cele precizate mai sus. Lucrurile se schimbă radical când ai un client din UE. Înainte de a începe să lucrezi și să facturezi acel client ai obligația de a obține un cod de TVA intracomunitar. Important de reținut este că obținerea codului de TVA intracomunitar nu este echivalentă cu înregistrarea în scopuri de TVA în România. Firma ta va fi în continuare neplătitoare de TVA. Deci nu vei emite facturi cu TVA și nu îți vei deduce TVA-ul din achiziții. Vei folosi codul de TVA intracomunitar doar în relația cu clienții din spațiul intracomunitar. 

Cod de TVA intracomunitar

Certificatul de înregistrare în scopuri TVA intracomunitar și codul de TVA intracomunitar se obțin prin depunerea la ANAF a declarației 091, împreună cu o copie după certificatul de înregistrare (CUI-ul firmei). În unele cazuri, se solicită și depunerea unor documente suplimentare, precum ultima balanță (în cazul firmelor cu istoric) sau a unui memoriu justificativ. 

După ce obții codul de TVA intracomunitar vei folosi doar acel cod pe facturile emise către clienții din UE. În plus, SRL-ul tău va depune în lunile în care au existat facturi emise cu codul de TVA intracomunitar declarația 390.

Declarația 301 pentru achiziții de bunuri sau servicii din afara României

În primul rând, pentru a putea face achiziții de bunuri sau servicii din afara României, ești obligat să obții codul de TVA intracomunitar. De exemplu, dacă vrei să înregistrezi pe firmă facturile de la Facebook sau Google, vei folosi pentru acele facturi codul de TVA intracomunitar. În plus, toate facturile pentru achiziția de servicii din afara României se înregistrează și se depun prin declarația 301 în lunile în care s-au înregistrat aceste achiziții. Pentru aceste facturi de achiziții ești obligat să colectezi TVA. Ce înseamnă asta mai exact: se calculează 19% din valoarea acelor facturi, se notează în declarația 301 și se virează acel TVA la stat.


Ascultă Viața de Freelancer PODCAST pe:

Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast și Soundcloud


Declarații SRL plătitor TVA

Dacă firma ta a devenit plătitoare de TVA la cerere sau prin depășirea plafonului de 300.000 de lei, pe parcursul unui an calendaristic SRL-ul tău va depune la ANAF următoarele declarații, conform specialiștilor SmartBill.

Declarația 300 – decont de taxa pe valoarea adăugată, adică TVA

Declarația 300 care reprezintă decontul de taxă pe valoarea adăugată este una dintre cele mai importante declarații fiscale. Prin aceasta contribuabilul declară TVA-ul de plată pentru achizițiile făcute din Uniunea Europeană. Declarația 300 pentru decontul de TVA se depune după cum urmează:

 • lunar, până la data de 25 ale lunii pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA cu perioada fiscală de o luna, conform art. 1561 din Codul fiscal.
 • trimestrial, până la data de 25 ale lunii pentru persoanele impozabile a căror perioada fiscală este trimestrul.
 • semestrial, până la data de 25 ale lunii pentru persoanele impozabile care au ca perioada fiscală semestrul.         
 • anual, până la data de 25 ianuarie pentru persoanele impozabile care au ca perioada fiscală anul calendaristic.

Trebuie să știi că dacă se constată erori după depunerea declarației, nu se poate depune declarație de rectificare. Corecțiile se vor face pe rândurile de regularizări în decontul lunii următoare.

Declarația 390

Declarația 390 este declarația recapitulativă privind livrările și/sau achizițiile intracomunitare de bunuri. Aceasta se depune în lunile în care au existat livrări și/sau achiziții intracomunitare de bunuri sau servicii. În situația în care se constată erori după depunerea formularului 390 acestea pot fi rectificate prin depunerea unei noi declarații. Aceasta va avea același format și se va bifa căsuța corespunzătoare din formular. În declarația de rectificare se vor corecta tranzacțiile declarate eronat și se vor completa toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Declarația 394

Declarația 394 este declarația informativă privind livrările și/sau prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național. Aceasta se depune lunar sau trimestrial împreuna cu declarația 300. Formularul 394 se depune în mod obligatoriu de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care trebuie să declare livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile de bunuri și servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană. 

Declarația 394 se depune pentru orice operațiune taxabilă în România pentru care este emisă o factură. Inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul de TVA la încasare. Declarația trebuie să conțină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

Atenție: în declarația 394 nu se înscriu achizițiile intracomunitare de bunuri și servicii care trebuie rescrise în declarația 390 și nici importurile și exporturile.

Declarația 094

Declarația 094 este formularul privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent. Spre deosebire de celelalte declarații, 300, 390 sau 394, această declarație se depune anual până la data de 25 ianuarie a anului următor pentru anul precedent. Pe de altă parte, intervine obligația depunerii acestui formular doar societăților care sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal și care:

 • au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent;
 • nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri;
 • nu au depășit plafonul de 100.000 euro.

Unde poți vedea lista declarațiilor fiscale și termenul de depunere

Calendarul obligaţiilor fiscale pentru anul în curs poate fi consultat accesând site-ul ANAF aici. Calendarul se actualizează lunar.