Găsești calendarul declarațiilor fiscale pe care le depune o societate plătitoare de TVA pe parcursul anului fiscal 2020 accesând site-ul ANAF aici.


Nu uita să te abonezi la newsletter-ul Viața de freelancer și să intri în grupul nostru de Facebook.


Nota bene: în cazul SRL-urilor este indicat să aveți un contabil care cunoaște datele de depunere a tuturor acestor declarații și datele de plată a impozitelor datorate. Legislația și datele la care se depun aceste declarații se schimbă permanent, acum influențate și de pandemie, iar pentru un necunoscător în domeniu se poate dovedi crucial să aibă alături un specialist. 

Trebuie să reții faptul că o societate este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA dacă cifra de afaceri anuală declarată sau realizată depășește plafonul de 300.000 lei, așa cum este prevăzut la articolul 310 alin. (1) din Codul Fiscal.

Totodată, la înființare, sau în orice moment pe parcursul activității firmei, poți opta chiar tu să te înregistrezi ca plătitor de TVA. ”Dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei, orice persoană impozabilă poate opta pentru aplicarea regimului normal de taxă pe valoarea adăugată” – [articolul 310 alineatul (1), articolul 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal].

Solicitarea înregistrării în scopuri de TVA se face prin depunerea la organul fiscal a:

– declaraţiei de menţiuni – formular 010

 şi

– dovada transmiterii declaraţiei pe propria răspundere, fără erori de validare.

Declaraţia pe propria răspundere:

– se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil pe site-ul ANAF;

– se depune prin transmiterea fişierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Atenţie! Declaraţia pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor şi asociaţilor persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fişier ZIP şi se ataşează la fişierul PDF.

Organul fiscal va emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA în ziua depunerii solicitării de către contribuabil. Lista completă a formularelor fiscale de la ANAF și explicații detaliate privind acestea și folosirea lor se găsesc aici.


Ascultă Viața de Freelancer PODCAST pe:

Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast și Soundcloud


Declarații firmă plătitoare TVA

Dacă ești antreprenorul unei societăți care a devenit plătitoare de TVA prin opțiunea ta sau prin depășirea plafonului de 300.000 de lei, e bine de știut că pe parcursul unui an calendaristic trebuie să depui la ANAF următoarele declarații, potrivit experților SmartBill.

Declarația 392A (declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul de referință):

Potrivit OUG nr. 84/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, prin aplicarea prevederilor art. 324 alin. (4) – (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, această declarație a fost suspendată până la data de 31 decembrie 2019.

Declarația se completă de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată era inferioară sumei de 220.000 lei.

Nu se depunea dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării.

Declarația 390 (declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri)

Declarația se depune în lunile în care au existat livrări/achiziții intracomunitare de bunuri sau servicii.

În situația în care se constată erori după depunerea formularului 390, acestea pot fi rectificate prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare din formular.

În declarația rectificativă se vor corecta tranzacțiile declarate eronat și se vor completa toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Declarația 394 (declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național):

Declarația se depune lunar sau trimestrial împreună cu declarația 300.

Formularul 394 se depune în mod obligatoriu de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care trebuie să declare livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile de bunuri și servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană.

Se depune pentru orice operațiune taxabilă în România pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum și pentru operațiunile la care se aplică sistemul de TVA la încasare. Trebuie să conțină facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, indiferent de data la care intervine exigibilitatea TVA.

În declarația 394 nu se înscriu achizițiile intracomunitare de bunuri și servicii care trebuie înscrise în declarația 390 și nici importurile și exporturile.

În situația în care se constată erori după depunerea formularului 394, acestea pot fi rectificate prin depunerea unei noi declarații 394 corect completată, care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

Declarația 094 (privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent):

Spre deosebire de celelalte declarații (300, 390 sau 394), această declarație se depune anual până în dată de 25 ianuarie a anului următor pentru anul precedent.

Pe de altă parte, intervine obligația depunerii acestui formular doar societăților care sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal și care:

 • au utilizat trimestrul că perioada fiscală în anul precedent;
 • nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care;
 • nu au depășit plafonul de 100.000 euro.

Declarația 300 (decont de taxa pe valoarea adăugată):

Declarația se depune lunar sau trimestrial în funcție de perioada fiscală. Perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoană impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri care nu a depășit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se determina pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru dată de 31 decembrie a anului precedent.

Pe de altă parte, dacă utilizezi trimestrul calendaristic că perioada fiscală și efectuezi o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, atunci perioada fiscală devine luna calendaristică.

Dacă se constată erori după depunerea declarației, trebuie să știi că pentru această declarație nu se poate depune declarație rectificativă, corecțiile efectuându-se pe rândurile de regularizări în decontul lunii următoare.

Declarații firmă neplătitoare TVA

Potrivit experților adasconsult.ro, firmele neplătitoare de TVA sunt acele entități juridice, SRL sau PFA, care, de la înființare, nu sunt obligate să plătească taxa pe valoare adăugată pentru serviciile/produsele pe care le comercializează către stat.

Cotele de TVA în România sunt de 5%, 9% și 19%, în funcție de specificul produsului sau serviciului comercializat.

În acest moment, orice firmă din România la înființare este neplătitoare de TVA. Acest statut se poate schimba dacă administratorul firmei depune o cerere pentru a deveni plătitor de TVA sau cifra de afaceri a firmei depășește pe parcursul unui an suma de 300.000 lei.

”Dacă în cursul unui an veți depăși pragul de 300.000 lei veți deveni plătitor de TVA. În anul ce urmează, chiar dacă cifra de afaceri va fi sub plafon, veți rămâne în continuare plătitor de TVA”, scriu experții adasconsult.ro.

Ca și declarații, firma neplătitoare de TVA va depune trimestrial Declarația 100 cu impozitul pe datorat de 3% la venituri, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor pentru trimestrul încheiat.

Avantaje neplătitor de TVA:

 • Ideal pentru societățile mici care nu au volum mare de cheltuieli și venituri;
 • Nu vei avea obligația depunerii formularelor 300, 390 și 394;
 • Nu vei avea obligația plății de TVA la bugetul de stat.

Declarația unică PFA

Declarația unică trebuie completată și depusă de către persoanele fizice autorizate (PFA) care au realizat venituri sau pierderi în România sau în străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii potrivit Codului Fiscal in vigoare.

Declarația unică trebuie depusă până pe data de 30 iunie 2020, inclusiv (inițial, termenul prevăzut era 25 mai 2020), termenul vizând veniturile estimate și fiind relevant pentru declarația pe anul 2019. Este, totodată, data limită până la care trebuie plătit impozitul pe venit și contribuțiile sociale pentru 2019.

Depui declarația unică dacă ai:

 • venituri din activități independente;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din cedarea folosirii unui bun (chirie);
 • venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură;
 • venituri din investiții;
 • venituri obținute în străinătate.

Dacă abia acum începi să ai venituri, ai obligația de a depune declarația unică la cel mult 30 de zile de când obții primele venituri.

În declarația unică proprietarul unui PFA trebuie să se menționeze cele trei părți ale contribuției la stat, potrivit calculatorvenituri.ro: 

Impozitul pe venitul net – se calculează că 10% din venitul net obținut în decursul unui an fiscal din care se scad pierderile raportate și contribuția socială (CAS) sau ca procent (același 10%) din valoarea normei de venit pentru activități independente.

În cazul existenței mai multor activități, valoarea normelor de venit se cumulează. Norma de venit poate fi corectată și variază de la un județ la altul. Regăsiți aici lista normelor anuale de venit pe anul 2020, stabilite pentru activități independente,conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

De asemenea, există și cazul în care impozitul pe venitul net se calculează ca o cotă forfetară de 40% și se aplică în cazul drepturilor de autor, la cedarea folosinței bunurilor și în cazurilor terenurilor date spre arendă.

Contribuția de asigurări sociale (CAS), adică pensia – în cazul în care estimezi pentru 2020 un venit net mai mare de 26.760 de lei (salariul minim pe economie x 12), vei plăti contribuția la asigurări sociale de stat.

Venitul ales, baza de calcul pentru CAS, nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie, respectiv mai mic decât plafonul anual de 26.760 lei. Contribuția se calculează la 25% din baza de calcul. Astfel, 25% din 26.760 de lei înseamnă 6.690 de lei echivalentul contribuției sociale pentru 2020.

Persoanele care realizează venituri din activități independente sub acest plafon, se pot asigura opțional la pensie, baza de calcul este aceeași, minimum 12 salarii minime pe economie.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) – că și în cazul contribuției la asigurările sociale, și în acest caz plata trebuie realizată dacă venitul net pentru 2020 depășește suma de 26.760 de lei.

CASS-ul se calculează că 10% din 26.760 de lei, deci pentru 2020, o persoană care a obținut venituri nete de cel puțin 26.760 de lei va trebui să plătească 2.676 de lei.

Persoanele care obțin venituri sub 26.760 de lei pe an pot plăti în mod opțional contribuția la sistemul public de sănătate și, în cazul acestora, suma este echivalentul a șase salarii minime pe economie, deci 1.338 de lei.

Detalii despre depunerea declarației unice pe 2020 se găsesc pe site-ul ANAF.