Antreprenoriatul este în primul rând un mod de gândire. Pentru a înțelege mai exact antreprenoriatul vom recapitula în primul rând definițiile formulate până în prezent de către experții interesați de studiul acestui domeniu. Și vom vedea ce înseamnă să fii antreprenor.

Definiții și explicații

Antreprenoriatul se ocupă cu descoperirea și exploatarea oportunităților profitabile și prezintă o legătură între două fenomene: prezența unor oportunități profitabile și prezența unor indivizi cu spirit antreprenorial. Oportunitățile antreprenoriale sunt acele situații în care noi bunuri, servicii, materii prime, metode organizaționale pot fi introduse pe piață și vândute la un preț mai mare decât costul producției. (Mark Casson)

Antreprenoriatul este un proces dinamic ce presupune viziune, schimbare și creație. El necesită energie și pasiune pentru crearea și implementarea noilor idei și a soluțiilor creative. Ingredientele necesare antreprenoriatului sunt următoarele: dorința de a-și asuma riscuri calculate, abilitatea de a forma o echipă eficientă pentru afacerea ce va fi înființată, abilitatea de a gestiona resursele necesare, abilitatea de a concepe un plan de afaceri solid, viziunea de a recunoaște oportunități unde alții văd haos, contradicții și confuzii. (Kuratko & Hodgetts)

Antreprenoriatul este abilitatea manifestată și dorința individuală sau colectivă, în interiorul sau în afara organizațiilor existente, de a percepe și de a crea noi oportunități economice (noi produse, noi metode de producție, noi scheme organizaționale, noi combinații produs-piață), de a introduce idei pe piață înfruntând incertitudinea și alte obstacole prin luarea unor decizii vis a vis de locația și forma instituțiilor, precum și de modul de utilizare a resurselor. (Wennekers & Thurik

Antreprenoriatul este procesul prin care un individ sau un grup de indivizi depun eforturi organizate pentru a găsi metode prin care pot urmări oportunitățile de a crea valoare și profit, satisfăcând dorințe și nevoi prin inovație și unicitate, fără să se țină seama de resursele controlate în prezent. (Mary Coulter)

Ce zice DEX

De curiozitate am căutat definiția antreprenoriatului și în DEX și am fost surprinși că aceasta nu există. În Dicționarul Explicativ al Limbii Române găsim explicații doar pentru antreprenor și antrepriză. Conform DEX, un antreprenor este persoana care conduce o antrepriză. Tot acolo aflăm că antrepriza este o întreprindere care execută lucrări industriale, comerciale sau de construcții. Niciuna dintre ele nu oferă o explicație suficient de amplă a termenului. Pe de altă parte, Wikipedia definește antreprenoriatul ca un proces ce constă în identificarea și urmărirea unei oportunități de afaceri, în scopul valorificării acesteia.

Oricare ar fi definiția cu care rezonăm cel mai mult, antreprenoriatul înseamnă în primul rând schimbare și inovare. Înseamnă abilitatea de a face ceva din absolut nimic, de a identifica oportunități și de asumarea riscurilor aferente.


Ascultă Viața de Freelancer PODCAST pe:

SoundCloud | Spotify | Anchor.fm | Google Podcasts | Apple Podcasts


Tipuri de antreprenoriat

Inițierea și dezvoltarea unei activități antreprenoriale este strâns legată de contextul, nevoile și oportunitățile existente la un moment dat, motiv pentru care întâlnim antreprenoriatul în diverse modalități de manifestare.

Antreprenoriatul comercial clasic

Acesta este cel mai comun mod ce constă în deschiderea unei noi afaceri de către un întreprinzător, cu scopul de a obține profit și plus valoare.

Antreprenoriatul social

Constă în înființarea și dezvoltarea unei entități juridice pentru susținerea grupurilor sociale vulnerabile care dezvoltă diverse activități economice destinate pieței de consum pentru a se autosusține și a-și crește gradul de independență financiară.

Antreprenoriatul social este acea activitate antreprenorială care pornește de la identificarea unei probleme sociale, cu privire la educație, sănătate, sau alte aspecte sociale importante pentru o comunitate. După care rezolvă această problemă socială prin metodele tipic antreprenoriale. Adică structurând o organizație și găsind soluții de acțiune, finanțare și dezvoltare a acestei organizații.

Antreprenoriatul corporativ

Este cunoscut și cu numele de intraprenoriat. Intraprenoriatul este comportamentul de tip antreprenorial al angajaților din organizațiile mari. Intraprenoriatul se referă la acei angajaţi care din proprie iniţiativă se ocupă de diferite proiecte din firma în care lucrează pentru a îmbunătăţi munca sau chiar pentru a crește profitabilitatea. Ba mai mult, ei își asumă responsabilități care nu fac parte din fișa postului, inovează și își asumă riscuri.

Forme de organizare

Pornind de la definițiile antreprenoriatului de la începutul articolului, antreprenoriatul trebuie corelat și cu perspectiva legală, esențială și prioritară în manifestarea oricărei forme de antreprenoriat. În termeni legali, pentru a desfășura o activitate economică, orice business are nevoie de o formă de organizare guvernată de legislația din România.

Ce zice legea

Din perspectiva Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, putem vorbi despre: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni și societate cu răspundere limitată;

Din perspectiva Legii nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, distingem:

 • Întreprinderea individuală. Este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
 • Întreprinderea familială. Este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;
 • Persoana fizică autorizată. Este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce folosește, în principal, forța sa de muncă;


Nu uita să te abonezi la newsletterul Viața de freelancer și să intri în grupul nostru de Facebook, unde ne întâlnim să împărtășim probleme, soluții, tool-uri, resurse și stăm la povești despre disciplină, rețete de success și tot ce este util în viața unui freelancer.


Ce este un antreprenor

În sensul modern al economiei de piață, un antreprenor este un agent economic care adoptă un comportament activ și inovator. Și care acceptă deliberat riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte noi. Wikipedia ne spune că antreprenorul este o persoană fizică sau juridică ce se obligă, pe baza unor clauze și condiții contractuale, să execute diferite lucrări în beneficiul altei persoane sau organizații, în schimbul unei sume de bani dinainte convenite. 

În interiorul unei firme, antreprenorii dețin toată responsabilitatea și controlul. Ei dirijează producția și își asumă riscurile economice. Ei coordonează capitalul și forța de muncă. Și sunt atât manageri cât și angajatori. Prin introducerea și implementarea unor idei inovatoare la nivel de produse, procese de producție, piață sau organizații, antreprenorii stimulează economia, generează creștere economică și noi locuri de muncă.

Caracteristicile unui antreprenor

Concluzia comună a specialiștilor care studiază antreprenoriatul este că toți antreprenorii de succes prezintă o serie de caracteristici comune precum: capacitate mare de autocontrol, capacitate de planificare și gândire strategică, asumarea riscurilor, independența și orientarea spre rezultate.

Alte caracteristici ale antreprenorilor sunt următoarele:
 • Determinare, perseverență și curaj
 • Rezolvarea problemelor
 • Inițiativă și responsabilitate 
 • Orientare spre oportunități
 • Toleranță pentru eșec
 • Încredere în sine și optimism
 • Creativitate și spirit de inovație
 • Pasiune și viziune
 • Capacitate de învățare

Atributele unui antreprenor

În general, antreprenorul este văzut ca fiind o persoană care inovează constant. Care vine cu idei pentru noi și noi afaceri, sau pentru a-și dezvolta o singură afacere. Un antreprenor vrea să schimbe lumea. Vrea să o îmbunătățească, să aducă din cunoștințele pe care le-a dobândit și acumulat în rândul cât mai multor persoane. Un antreprenor are inițiativă și își asumă riscuri. Este persoana care dorește să-și realizeze ideile de afaceri folosindu-se de oportunitățile pe care le identifică și uneltele pe care le are la dispoziție. Sau pe care le creează.  

Este freelancerul antreprenor? Bineînțeles că da. Un freelancer are curaj să-și ia viața profesională în propriile mâini. El vine cu idei și realizează proiecte bazate pe cunoștințele pe care le are. Se folosește de oportunitățile pe care le are la dispoziție, înțelege care sunt nevoile clienților și dezvoltă propria afacere.