Declarația unică este formularul prin care contribuabilii, persoane fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi din Romȃnia sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor din Codul Fiscal, își declară veniturile anuale.


Nu uita să te abonezi la newsletterul Viața de freelancer și să intri în grupul nostru de Facebook.


Cine trebuie să depună declarația unică

În prezent, o persoană fizică completează declarația unică 2022 dacă a realizat în 2021 sau estimează pentru 2022, următoarele venituri din:

 • activități independente (PFA);
 • contracte de activitate sportivă;
 • drepturi de proprietate intelectuală;
 • asocierea cu o persoană juridică (dividende);
 • cedarea folosinței bunurilor;
 • activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • investiții;
 • alte surse;

În funcție de tipul venitului și de sistemul de impozitare aplicat, declarația se completează la:

 • capitolul 1, cu definitivarea venitului realizat în 2021;
 • capitolul 2 din declarație, unde se estimează venitul pentru 2022;

În acest an, declaraţia unică va fi depusă şi de către beneficiarii de drepturi de autor, de profesioniştii şi avocaţii care au primit indemnizaţie de şomaj tehnic ca urmare a evoluţiei pandemiei de Covid-19. Aceştia urmând să plătească impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru banii încasaţi de la stat.

Punctual, din acest an, vor trebui să depună declarația unică:

– unii avocaţi şi persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care au primit indemnizaţia de şomaj tehnic prevăzută la art.XV din OUG nr.30/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

– profesioniştii (aşa cum sunt reglementaţi de Codul civil) care au beneficiat de: 

 • indemnizaţia prevăzută la art. XV din OUG nr.30/2020; 
 • indemnizația de 41,5% din câştigul salarial mediu brut lunar, prevăzută la art.3 din OUG nr.132/2020. 

Pentru indemnizaţia încasată de la stat aceștia vor plăti impozit şi contribuţii sociale prin declaraţia unică.

Alte cazuri în care persoanele fizice care obțin venituri pe cont propriu trebuie să depună declarația unică: chirii, tranzacții cu criptomonede, NFT-uri, venituri obținute independent din activități de promovare pe rețelele sociale.

ANAF a pus la dispoziție o serie de ghiduri și broșuri pentru câteva dintre cazurile de mai sus:

Chirii

Crypto

NFT

Activități de promovare pe social media

Declarația unică 2022 – termen de depunere 

Prin Legea 296/2020 de modificare a Codului Fiscal, publicată în Monitorul Oficial la final de an, noul termen de depunere al declarației unice a fost stabilit la data de 25 mai a anului următor celui în care se obțin veniturile. 

Conform ghidului ANAF, declaraţia unică se depune:

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
 • tot până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

De asemenea, declarația unică se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Salariul minim 2022

Salariul minim brut pe anul 2022 a crescut și s-a stabilit la 2.550 de lei. Este utilizat la calcularea plafonului pentru plata contribuțiilor sociale aferente veniturilor estimate a fi obținute în anul curent.

Bonificații

Începând cu acest an, conform OUG 69/2020, contribuabilii vor beneficia de bonificații de maximum 10% din valoarea impozitului anual pe venit și a altor contribuții anuale. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

Declarația unică PFA

Veniturile obținute de PFA constituie venituri din activități independente. Așadar, persoanele fizice autorizate (PFA) care au realizat venituri sau pierderi în România sau în străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii potrivit Codului Fiscal în vigoare sunt obligate să depună declarația unică.

În declarația unică proprietarul unui PFA trebuie să se menționeze cele trei părți ale contribuției la stat.

Impozitul pe venitul net

Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferența între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizarii de venituri, conform regulilor prevăzute la art. 68 din Codul fiscal. Cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului net impozabil.

În cazul existenței mai multor activități, valoarea normelor de venit se cumulează. Norma de venit variază de la un județ la altul. Lista normelor anuale de venit pe anul 2022, stabilite pentru activități independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal o găsești aici.

Contribuția de asigurări sociale – CAS (pensia)

În cazul în care estimezi pentru 2022 un venit net mai mare decât 12 salarii minime pe economie, adică peste 30.600 de lei în 2022, vei plăti contribuția la asigurări sociale de stat. Contribuția este 25% din baza de calcul. Mai exact 25% din 30.600 lei înseamnă 7.650 lei. Atât ar fi contribuția socială în acest caz. Baza de calcul pentru CAS nu poate fi mai mică decât salariul minim pe economie, respectiv mai mică decât plafonul anual de 30.600 lei. 


Ascultă Viața de Freelancer PODCAST pe:

Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast și Soundcloud


Contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS

La fel ca în cazul contribuției la asigurările sociale, vei plăti CASS dacă venitul net pentru 2022 va depăși suma de 30.600 lei. CASS-ul este 10% din baza de calcul. Așadar, o persoană care a obținut venituri nete de cel puțin 30.600 lei va trebui să plătească 3060 de lei contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele care obțin venituri sub 30.600 lei pe an pot plăti în mod opțional contribuția la sistemul public de sănătate și, în cazul acestora, suma este echivalentul a 10% din șase salarii minime pe economie, adică 1530 lei.

Declarația unică pentru venituri din dividende

Orice persoană fizică care încasează bani din dividende a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute, mai exact 30.600 de lei în 2022, este obligată să declare aceste venituri prin depunerea declarației unice și să plătească contribuția la sănătate (CASS), conform Codului Fiscal. CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate) reprezintă 10% din plafonul celor 12 salarii brute, adică 10% din 30.600 lei care înseamnă 3060 lei.

Cum se depune declarația unică

Declarația unică poate fi depusă în mod clasic, la ghișeu, sau online, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) de pe anaf.ro sau pe e-guvernare.ro, unde este nevoie de semnătură electronică.