În primul rând trebuie să mulțumim doamnei Avocat Sorina Neagu care a făcut posibil acest articol. Și a făcut o treabă absolut minunată pentru care îi suntem recunoscători.

Înainte să începi trebuie să îți spunem că este un articol lung (20 de pagini de word) și care va lua timp să îl citești. Se adresează antreprenorilor, freelancerilor, celor care au încasări din drepturi de autor și persoanelor fizice. Că altfel nu îi spuneam ghid complet, nu?

Îl poți parcurge integral sau poți caută direct informația de care ai nevoie, specific. Decizia îți aparține. Însă îți recomandăm să încerci să îl citești pe tot. Sunt vremuri tulburi și credem că este important să fii informat.

Disclaimer: Echipa viatadefreelancer.ro nu specializată în astfel de subiecte și nu își asumă responsabilitatea asupra corectitudinii informațiilor din acest articol. Vezi secțiunea IV. Disclaimer (la sfârșitul acestei pagini) pentru mai multe detalii. Înainte de a lua orice decizie te rugăm să consulți instituțiile abilitate.

Totodată te rugăm mult să îl împarți cu cei care crezi că ar putea avea nevoie de această informație. Explicațiile din acest articol se aplică aproape oricui din România. Pentru că în realitate aproape toți suntem afectați într-un fel sau altul de ce se întâmplă acum în lume. Îți mulțumim mult în avans pentru share.

Așadar, să începem.


Nu uita să te abonezi la newsletterul Viața de freelancer


I. LEGISLAȚIA RELEVANTĂ:

A. Acte Normative publicate în Monitorul Oficial relevante pentru materialul de mai jos.

 • Decret nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
 • Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;
 • H.G. nr. 217/2020 privind normele de aplicare a Legii nr. 19/2020;
 • O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare – publicate;
 • O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Ordonanța urgență 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
 • Circulară 8/2020 privind nivelul raței dobânzii de referință a Băncii Naționale a României-Data act: 20-măr-2020;
 • Ordonanța urgență 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative;
 • Ordonanța urgență 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori;
 • Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2;
 • Codul muncii;
 • H.G nr. 905/2017 privind registrul general de evidența a salariaților;
 • Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală;
 • O.U.G. nr. 110/2019 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii-IMM INVEST ROMÂNIA.

B. Acte Normative nepublicate in Monitorul Oficial.

 • Proiect Lege privind acordare unor facilități persoanelor fizice.
 • Proiect O.U.G. de acordare a bonificației la plata impozitului pe profit datorat la 25.04.2020 și de scutire de TVA a operațiunilor de import pentru anumite categorii de bunuri.

II. MĂSURI CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂȚII ȘI CHELTUIELILOR ANTREPRENORILOR. MĂSURI DE PROTECȚIE A ANGAJAȚILOR.

A. Măsuri în vigoare cu aplicare automată ope legis:

1. Amânarea de la 31 martie la 30 iunie, a termenului de depunere a declarațiilor și de plată a primei rațe pentru următoarele impozite aferente anului 2020: impozitul pe clădiri, pe terenuri și pe mijloace de transport. Termenul de plată a cei de-a două rațe din aceste impozite (30 septembrie a anului în curs) nu a fost modificat – Art. V din O.U.G. nr. 29/2020:

Cine beneficiază: orice persona fizică, juridică sau entitate care deține în proprietate o clădire, un teren sau un mijloc de transport supus impozitării precum și locatorii din cadrul contractelor de leasing financiar pentru impozitul pe mijloacele de transport. 

Alte mențiuni: persoanele și entitățile menționate mai sus își păstrează dreptul la bonificația de 10% pentru plată anticipată integrală a impozitului pentru întreg anul 2020, în măsură în care efectuează plată impozitului anterior datei de 30.06.2020.


2. Creanțele fiscale care devin scadențe în intervalul cuprins între 21.03.2020 și 30 de zile de la încetarea stării de urgență (16.05.2020 în prezent) nu sunt purtătoare de dobânzi și penalități de întârziere pe perioadă menționată mai sus (până la 16.05.2020) – Art. VII alin. 1 din O.U.G. nr. 29/2020:

Cine beneficiază: orice contribuabil care depășește termenul de plată a creanțelor fiscale care devin scadențe în perioada 21.03.2020 – 16.05.2020.

Cât timp este valabilă măsura: în intervalul 21.03.2020 și până la 30 de zile după încetarea stării urgență;  

Alte observații:

Deși pentru neplata acestor datorii nu se percep penalități și nu se încep/se suspendă executările silite, măsură nu reprezintă o amânare a termenului de depunere a declarațiilor sau o amânare de plată propriu-zisă a taxelor și impozitelor și nu scutește contribuabilii de obligația de depunere în termen a declarațiilor fiscale relevante.

Pentru nedepunerea declarațiilor în termen, se percep în continuare penalitățile de nedeclarare reglementate de 181 Codul de Procedura Fiscală în valoare de 0,08% din sumă nedeclarată începând cu ziua imediat următoare scadenței.

Deși conținutul art. Art. VII alin. 1 din O.U.G. nr. 29/2020 nu este clar în acest sens, față de scopul urmărit de această măsură, în opinia noastră pot beneficia de suspendarea accesoriilor și contribuabilii care înregistrează creanțe fiscale suplimentare în urmă unei inspecții fiscale dacă aceste creanțe devin exigibile în perioadă menționată mai sus. Penalitățile de nedeclarare pentru aceste creanțe curg în continuare până la momentul la care sumele sunt achitate.  

Operatorii care iau în calcul neplata creanțelor fiscale la termen, în considerarea suspendării accesoriilor aferente acestora trebuie să țină cont de faptul că la finalul perioadei de suspendare vor înregistra creanțe fiscale restanțe importante iar neplata lor va putea genera începerea executării silite fiscale, inclusiv prin poprirea conturilor curente. Acestor operatori le recomandăm să ia în calcul posibilitatea de a obține o eșalonare la plată a creanțelor fiscale în acord cu procedura stabilită în acest sens prin Codul de Procedura Fiscal și să își provizioneze sumele necesare sau să identifice bunurile necesare în vederea constituirii garanțiilor obligatorii pentru eșalonarea plății creanțelor fiscale.


3. Începând cu data de 21.03.2020 și până la 30 de zile după încetarea stării de urgență nu încep și se suspendă măsurile de executare silită prin poprire pentru creanțele fiscale. Suspendarea nu vizează alte măsuri de executare silită (e.g. sechestre, licitații de bunuri sechestrate, însușirea bunurilor in contul creanței etc.) – Art. VII alin. 2 din O.U.G. nr. 29/2020:

Cine beneficiază: orice contribuabil care este supus executării silite fiscale sau împotrivă căruia s-a obținut/s-a emis un titlu executoriu pentru o creanță fiscală.

Ce presupune în concret măsura:

Pentru popririle instituție pe conturi bancare suspendarea actelor de executare silită înseamnă că sumele existențe în cont la data popririi rămân indisponibilizate la dispoziția organelor fiscale dar pot fi utilizate din momentul suspendări doar pentru plata creanțelor bugetare și pentru plata drepturilor salariale datorate de contribuabil. Sumele care vor fi încasate ulterior pe perioadă suspendării popririi în aceste conturi vor putea fi utilizate în mod liber de către contribuabil – pe durată suspendării;

În cazul sumelor datorate de către alți terți popriți, atât creanțele scadențe la momentul suspendării executării cât și creanțele scadențe la un moment ulterior sau creanțele viitoare datorate de către terțul poprit pot fi încasate și utilizate în mod liber de către contribuabilii care beneficiază de această măsură;

Crește șansele contribuabililor cărora li s-au emis Rapoarte de Inspecție fiscală și Decizii de impunere pentru creanțe fiscale suplimentare recent, de a obține o decizie de suspendare a efectelor acestor acte administrative fiscale înainte de momentul la care aceste creanțele fiscale pot fi recuperate prin executare silită de către organele fiscale;

Cât timp este valabilă măsura: în intervalul 21.03.2020 și până la 30 de zile după încetarea stării urgență (respectiv 16.05.2020 în prezent față de durată stării de urgență așa cum este în prezent instituită prin Decretul nr. 195/2020);


4. Pe perioadă stării de urgență se suspendă termenele de prescripție (e.g. termenul pentru solicitarea pe cale judiciară a plătii unei creanțe) și termenele procedurale și substanțiale de decădere (e.g. termenul pentru depunerea întâmpinărilor în orice cauze, termenul pentru formularea unei cereri de chemare în garanție a unui terț etc.) și se întrerup termenele pentru declararea cailor de atac – art. 41 Decret nr. 195/2020.

Cine beneficiază:

Orice entitate împotrivă căreia curge un termen de prescripție sau un termen de decădere;

Orice parte în orice litigiu aflat în curs cu excepția cauzelor urgente cuprinse în listele publicate de Curțile de Apel din țara, în general aceste liste cuprind cu precădere cauze penale, executări silite și contestații la executare și măsuri provizorii instituite;

Cât timp se aplică: pe durată stării de urgență (adică până la 16.04.2020 în prezent) plus minim 5 zile după finalul acesteia în cazul termenelor de decădere, cu excepția termenelor de declarare a cailor de atac pentru care ulterior încetării stării de urgență vor curge noi termene întregi.

Notă: Termenele de soluționare a contestațiilor fiscale și /sau a plângerilor prealabile administrative nu sunt suspendate astfel încât la finalul acestor termene se pot demară procedurile judiciare subsecvențe motivat de lipsă unui răspuns din partea autorității publice însărcinată cu soluționarea contestației/plângerii prealabile. Anticipăm includerea acestor termene în lista de termene suspendate în viitorul apropiat sau prelungirea lor legală.


5. Pe perioadă stării de urgență activitatea de executare silită civilă (între profesionist și pentru creanțe care nu au caracter fiscal/bugetar) continuă numai în cazurile și pentru actele de executarea pentru îndeplinirea cărora care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență. – art. 42 din Decretul nr. 195/2020.

Cine poate beneficia: orice entitate care este supusă executării silite;

Ce acte de executare silită pot fi îndeplinite pe perioada stării de urgență: orice act care nu implică un contact fizic al părților sau al altor persoane participante la executarea silită (e.g. popriri de conturi sau alte creanțe, evaluarea bunurilor în vederea executării silite, licitații publice cu depunerea ofertelor prin mijloace electronice etc.), sechestre dacă se pot realiza fără încălcarea normelor de protecție sanitară și a măsurilor impuse de CNSSU;

Durata măsurii: exclusiv pe perioadă stării de urgență (respectiv până la data de 16.04.2020 în prezent);

Alte observații: două opțiuni pentru amânarea indirectă a executării silite prin poprire pot consta în:

Transferul disponibilităților bănești din conturi curente în depozite la termen. În cazul acesta popririle se pot institui pe aceste depozite însă nu pot fi executate decât la scadență sau cu acordul titularului depozitului. Beneficiul în concret al unei astfel de măsuri constând în amânarea efectelor executării până la momentul la care se poate obține o eventuală suspendare a executării silite.

Extinderea pe cale convențională a termenelor de plată ale debitorilor și în acest caz beneficiul în concret al unei astfel de măsuri constând în amânarea efectelor executării până la momentul la care se poate obține o eventuală suspendare a executării silite.


6. Modificarea valorii plăților parțiale anticipate pentru contribuabilii care declară impozitul pe profit anual-Art. VIII din O.U.G. nr. 29/2020.

Cine poate beneficia: orice contribuabil care are dreptul și a optat pentru declararea anuală a impozitului pe profit cu plăți anticipate trimestriale;

În ce constă măsura în concret: Deși regula în materia calculului plăților anticipate trimestriale în cazul contribuabililor care declară impozitul pe profit anual este aceea de a calculă plățile parțiale anticipate la valoarea impozitului pe anul anterior indexat cu rata inflației, în temeiul art. VIII din O.U.G. nr. 29/2020 acești contribuabili pot efectuă plățile parțiale datorate în anul 2020 la valoarea profitului calculat pe primul trimestru al anului curent.

Durata aplicării măsurii: anul 2020.


7. Scăderea ratei de referință a BNR de la 2,5% la 2%, ceea ce implică și o scădere a raței dobânzii legale remuneratorie și penalizatoare, așa cum sunt definite de Ordonanța nr. 13/2011 privind dobândă legală remuneratorie și penalizatoare:

Cine beneficiază: orice persoană fizică sau juridică și orice entitate care datorează creanțe pentru care nu s-au stabilit alte accesorii decât cele aplicabile ope legis în temeiul O.U.G. nr. 13/2011, sau pentru care nu datorează accesorii stabilite prin alte acte normative (e.g. creanțe fiscale pentru care accesoriile sunt datorate potrivit Codului de Procedura Fiscală);

Durata măsurii: nedeterminată, până la modificarea ratei de referință BNR prin alt act normativ sau administrativ normativ.


8. Pe perioadă stării de urgență introducerea muncii de la domiciliu sau a telemuncii se poate institui prin act unilateral al angajatorului iar controalele ITM cu această tematică (și cu privire la altă tematică decât: punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, fapte cu un grad ridicat de pericol social și cercetarea accidentelor de muncă) sunt suspendate – art. 33 și 34 Decret nr. 195/2020;

Cine beneficiază: Orice angajator.

Alte observații:

Măsură nu scutește angajatorul de următoarele obligații aferente muncii la domiciliu/telemunca: identificare riscuri și instructaj SSM, stabilirea intervalului orar în care angajatorul are dreptul de a verifică modul de îndeplinire activității angajatului;

Măsura este aplicabilă doar în ceea ce privește locul muncii (și chestiunile conexe telemuncii), orice reducere a salariului sau reducere a unor facilități acordate angajaților (e.g. decontare cheltuieli automobile personale utilizate în scop de serviciu), felul muncii, condițiile de evaluare a activității angajaților etc. trebuie reglementate în continuare prin Acte Adiționale la fiecare Contract Individual de Muncă dacă sunt necesare în vederea sau în urmă implementării măsurii.

NOTA: Există ONG-uri, sindicate și patronate care fac propuneri legislative pentru modificarea condițiilor de detașare și simplificare a procesului de schimbare a felului muncii prin detașare pentru a înlesni transferul angajaților între companiile afectate în mod diferit de situația actuală, pe perioadă limitată.  

Notă: Nu s-au luat măsuri pentru suspendarea perioadelor de probă sau a termenelor de preaviz astfel încât Contractele Individuale de Muncă pot înceta în finalul perioadei de probă și/sau la finalul perioadei de preaviz fără restricții legale.


9. Se mențin valabile documentele emise de autorități publice care expiră pe perioadă stării de urgență – art. 14 din Decretul nr. 195/2020.

Precizări/clarificări: decretul nu detaliază această măsură (pe ce durată vor fi valabile ulterior stării de urgență aceste documente, dacă primesc o nouă perioadă de valabilitate completă la finalul stării de urgență etc.) iar în lipsă unei astfel de clarificări, valabilitatea documentelor în cauza ar trebui să fie considerată prelungită cu întreagă durată a stării de urgență.


10. Amânarea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real reglementat de art. 57 și art. 63 din Legea nr. 129/2019, atât pentru societăți comerciale cât și pentru ONG-uri – art. XI din O.U.G. nr. 29/2020;

Cine beneficiază de măsură: toate persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat;

Sancțiunile aplicabile pentru neîndeplinirea obligației de depunere a declarației:

Pentru societăți comerciale – amendă între 5.000 și 10.000 lei RON, și apoi dizolvarea societății dacă declarația nu este depusă în termen de 30 de zile de la întocmirea procesului verbal de contravenție prin care s-a impus amendă;

Pentru ONG-uri – dizolvarea entității la cererea Ministerului Public sau a oricărei persoane interesate; 

Până când este valabilă amânarea: 3 luni după încetarea stării de urgență.


11. Pe perioadă stării de urgență întreaga activitate a Registrului Comerțului se desfășoară prin mijloace electronice, mențiunile cu privire la persoane juridice și alte entități supuse înregistrării în Registrul Comerțului, pot fi înregistrate prin intermediul portalului https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal – art. 45 Decret nr. 195/2020.


B. Măsuri în vigoare pentru aplicarea cărora este necesară parcurgerea unei proceduri/obținerea sau depunerea unor documente/cereri sau încheierea unor Acte Adiționale la Contracte existente/alte documente.

1. Subvenționarea parțială a indemnizației de șomaj tehnic până o sumă de maximum la 75% din valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 (respectiv 4.071,75 RON 5.429×75%) și indirect amânarea plății contribuțiilor sociale aferente indemnizației de șomaj tehnic – Art. XI din O.U.G. nr. 30/2020 așa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 32/2020:

În ce constă în concret măsura:

Statul Român subvenționează o valoare maximă din 4.071,75 RON indemnizația de șomaj tehnic iar angajatorii sunt obligați (sau mai degrabă li se recomanda) să plătească diferență până la o valoare de 75% din salariul de bază brut al angajaților, DOAR dacă bugetul propriu pentru salarii le permite efectuarea acestor diferențe de plăți (modificări aduse de O.U.G. nr. 32/2020).

Angajatorii au obligația să plătească angajaților subvenția în termen de 3 zile de la data la care este încasată în contul angajatorului, de la autoritățile publice.

Cine beneficiază:

Orice societate comercială (inclusiv companiile mari), PFA sau alte forme de desfășurare a activități comerciale care au calitatea de angajatori, pentru TOȚI salariații cu privire la care dispun măsură șomajului tehnic (plafonul de 75% din numărul de angajați care pot beneficia de măsură pentru anumite categorii de operatori a fost eliminat prin O.U.G. nr. 32/2020).

Nu pot beneficia de măsură angajatorii salariaților care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioadă instituirii stării de urgență.

Salariaților care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate pe perioadă stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația acordată de stat aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase (adică la angajatorul la care are salariul de bază cel mai mare).

Pe ce perioadă se acordă subvenția: Art. XI din O.U.G. nr. 30/2020, prevede aplicabilitatea măsurii pe perioadă stării de urgență (deși în opinia noastră față de data publicării O.U.G. nr. 32/2020 subvenția va fi în fapt aplicabilă doar de la 30.03.2020. Autoritățile intenționează să acorde această subvenție de la data la care s-a suspendat total sau parțial activitatea angajatorului, cu condiția încadrării în perioadă stării de urgență care a început în 16.03.2020);

Procedura aplicabilă pentru obținerea subvenției – 2 etape față de prevederile Codului Muncii ale O.U.G. nr. 30/2020 și ale O.U.G. nr 32/2020:

Etapa 1 – Emiterea deciziei și suspendarea temporară a activității și de suspendare a Contractelor de muncă. Decizia trebuie să conțină: (i) data, cauza și durată suspendării activității, (îi) numele angajaților ale căror Contracte de Muncă se suspendă și numărul fiecărui Contract de Muncă, (iii) o mențiune privind dreptul la indemnizația de șomaj în valoare de 4.071,75 Ron (reprezentând 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020), la care se pot adaugă sumele în plus până la o limită de 75% din salariul de bază brut al angajaților pe care angajatorul le poate suportă din bugetul propriu de salarii (angajatorii nu sunt obligați să plătească această diferență dacă bugetul de salarii nu le permite astfel de plăți),(iv) faptul că angajații sunt la dispoziția angajatorului pe perioadă suspendării CIM. Se poate emite o singură decizie pentru toți angajații care intră în șomaj tehnic, Decizie care trebuie însă menționată în REVISAL cel târziu cu o zi înainte de data aplicării măsurii suspendării activității.

Etapa 2 – Depunerea cererii de acordare a subvenției la AJOFM competent. Comunicarea prin poșta electronică (se va pune la dispoziție o adresă de e-mail pe site-ul fiecărui AJOFM competent) a unei cereri semnate și datate de reprezentantul legal, însoțită de o «declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior in Monitorul Oficial al României, Partea I» din care sa rezulte că beneficiarul și-a suspendat activitatea total sau parțial «ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2”.

Când se încasează subvenția pentru plată indemnizației de șomaj: cererile pentru subvenție se depun în luna curentă pentru luna anterioară iar plățile se efectuează în termen de maximul 15 de zile de la data depunerii documentelor relevante – Etapa 2 de mai sus-la AJOFM competent (termen modificat prin O.U.G. nr. 32/2020);

Când și cum se plătesc contribuțiile de asigurări sociale pentru indemnizația de șomaj tehnic.

– Se calculează, se declară și se plătesc toate contribuțiile reglementate de Codul Fiscal mai puțin contribuția asiguratorie pentru muncă, la valoarea indemnizației plătite efectiv angajaților precum și impozit pe venit de 10% (sau procent modificat în cazul construcțiilor și altor activități pentru care sunt instituite reguli speciale pentru plată impozitului pe venitul din salarii) conform art. 78 din Codul Fiscal (adică indemnizație de șomaj efectiv plătită salariatului – contribuții – deducere personală x10%);

– Declarațiile pentru contribuții și impozite se completează conform regulilor prin Codul Fiscal și Codul de procedura Fiscală însă termenul de declarare și plată efectivă a contribuțiilor și a impozitului este amânat până pe 25 ale lunii următoare față de momentul la care angajatorii încasează indemnizația de șomaj tehnic de la stat, cu obligația angajatorilor de a achita taxele și contribuțiile cu prioritate din indemnizația subvenționată de stat;

NOTĂ: De această măsură nu pot beneficia în niciun fel S.R.L.-urile care nu au angajați și achită doar venituri asimilate salariilor către administrator/i.

NOTĂ: Există un proiect de lege în dezbatere prin care se reglementează amânarea la plată a contribuțiilor de asigurări sociale aferente acestei indemnizații pe o perioadă de 3 luni cu recuperarea acestor debite în următoarele 12 luni după încetarea măsurii – detalii la pct. d.1. de mai jos.


2. Ajutor de stat în valoare de 4.071,75 RON pentru alți profesioniști așa cum sunt definiți de Codul Civil și care nu sunt angajați în cadrul unui Contract Individual de Muncă – O.U.G. 32/2020.

Cine beneficiază de măsură:

Orice entitate indiferent de formă (titular PFA, titular Întreprindere Individuală, titular Întreprindere familială așa cum sunt definite de O.U.G. nr. 44/2008 sau asocieri non profit) care desfășoară efectiv o activitate sistematică de producere, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau prestează servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ;

Persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;

Titularii de contracte de activitate sportivă;

Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe;

Subvenția stabilită pentru aceste categorii de beneficiari nu poate fi cumulată cu subvenția pe care aceleași perosane o pot primi în calitate de angajați dacă beneficiarii vizați de această secțiune au și calitatea de angajați (legea nu stabilește ordinea de prioritate între cele două facilități însă în opinia noastră persoană care se încadrează în ambele situații – adică este și profesionist în sensul descris mai sus și are și calitatea de angajat la o altă entitate-va putea să aleagă opțiunea din această secțiune care îi asigură cele mai ridicate și facile drepturi de asistentă socială).

Cât timp se acordă subvenția – pe perioada stării de urgență.

Procedura de acces la subvenție:

– Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută mai sus, persoanele îndreptățite depun, prin poștă electronică la structurile subordonate teritoriale ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială o cerere a cărei formă va fi aprobată prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort.

– Pentru titularii de contracte de activitate sportivă, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poștă electronică, la structurile subordonate teritoriale ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea.

– Cererea/declarația și documentele indicate mai sus de depun până pe data de 10 a lunii curente pentru plată indemnizației din luna anterioară, iar plata indemnizației prevăzute se va face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor.

Cum se plătesc contribuțiile și taxele aferente acestei subvenții: se calculează contribuții și impozit conform Codului Fiscal la sumele alocate de stat, însă declararea și plată acestor creanțe fiscale se va efectuă conform Ordinului Ministerului Muncii ce se va publica în Monitorul Oficial.

NOTĂ: De această măsură nu pot beneficia în niciun fel S.R.L.-urile care nu au angajați și achită doar venituri asimilate salariilor către administrator/i.

NOTĂ: Există un proiect de lege în dezbatere prin care se reglementează amânare la plată a contribuțiilor de asigurări sociale aferente acestei indemnizații pe o perioadă de 3 luni cu recuperarea acestor debite în următoarele 12 luni după încetarea măsurii – detalii la pct. D.1. de mai jos.


3. Ajutor de stat pentru plată indemnizației pentru zile libere acordate părinților pe perioadă suspendării cursurilor școlare – Legea nr. 19/2020, H.G. nr. 217/2020 și art. I din O.U.G. nr. 30/2020. 

În ce constă în concret măsura: subvenționarea indemnizației pentru zilele libere acordate angajaților eligibili conform Legii nr. 19/2020 în valoare de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, corespunzător unei zile lucrate. Contribuțiile și impozitul pe venitul din salarii se declară și se suportă în continuare de către angajatori.

Nota: Spre deosebire de situația șomajului tehnic unde angajatorii trebuie să suporte diferență între partea subvenționată din indemnizației și valoarea totală a indemnizației, apreciem că prevederile Legii nr. 19/2020 pot fi interpretate în sensul să indemnizația pentru zilele libere este plafonata la o valoare de maximul 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, corespunzător unei zile lucrate.

Cine beneficiază de subvenție: Angajatorii persoanelor care au în îngrijire copii cu vârstă de până la 12 ani, copii cu vârstă de până la 18 ani, când aceștia au dizabilități, înscriși în cadrul unei unități de învățământ numai dacă locul de muncă nu permite muncă la domiciliu sau telemuncă. Facilitatea nu este aplicabilă în cazul în care:

– Unul dintre părinți se află în următoarele cazuri: este în concediu medical sau în concediu pentru creșterea copilului; este asistentul personal al copilului; se află în concediu de odihnă sau în concediu fără plată; se află în șomaj tehnic.

– Celălalt părinte nu realizează venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură.

– Nu pot beneficia de zile libere (și implicit nici angajatorii nu pot beneficia de subvenția pentru indemnizația pentru zile libere) angajații din următoarele sectoare: sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.

– Nu se consideră zile lucrătoare pentru care se pot acordă zile libere plătite, zilele lucrătoare din perioadă vacantelor școlare;

Procedura de acordare: 2 etape:

Etapa 1 – depunerea și analizarea cererii angajatului care dorește să beneficieze de zile libere. Pentru a beneficia de zile libere, părintele interesat face o cerere, netipizata, la angajator. Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că nu beneficiază de zile libere.

Etapa 2 – depunerea documentației la AJOFM. Angajatorul interesat de decontarea sumelor va depune prin poștă electronică la AJOFM competent după sediu, în cel mult 30 de zile de la data plătii impozitelor și contribuțiilor aferente indemnizației o cerere, care va conține următoarele elemente obligatorii: date de identificare ale angajatorului inclusiv adresă de email, contul bancar, numele reprezentantului legal, sumă totală solicitată, numărul angajaților pentru care s-a solicitat sumă și va fi însoțită de următoarele documente:

– Copii de pe statele de plată;

– Declarație pe propria răspundere data de angajator din care să rezulte respectarea Legii nr. 19/2020. Această declarație va fi aprobată prin ordin al Președintelui ANOFM (la data de 29.03.2020 declarația nu era publicată oficial).

– Dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Când se rambursează indemnizația către angajatori: Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație de către AJOFM se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii tuturor documentelor din etapă 2.


4. Amânarea plății ratelor la creditele persoanelor fizice și ale unor categorii de persoane juridice pentru pe o perioadă de maximum 9 luni – O.U.G. nr. 37/2020.

În ce consta în concret măsura: în scopul amânării plătii ratelor la creditele beneficiarilor eligibili indicați mai jos, pe o perioadă de maximul 9 luni, statul Român garantează plată dobânzii la creditele beneficiarilor eligibili, indicați mai jos pentru o perioadă egală cu durată creditului dar nu mai mult de 5 ani în cazul creditelor ipotecare, cu capitalizarea dobânzii acumulate în perioadă de amânare a plătii ratelor. Dobândă acumulată în această perioadă de maxim 9 luni se va adaugă la principal și va produce dobânzi suplimentare până la finalul perioadei de amânare a plătii.

Cine poate beneficia și care sunt condițiile de eligibilitate: 3 categorii de beneficiari:

persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale pentru orice tipuri de credite (ipotecare sau nu, inclusiv prima casă pentru achiziția de imobile sau alte bunuri, pentru consum, inclusiv creditele acordate de instituții financiare nebancare – respectiv inclusiv pentru rațele la contractele de leasing financiar).

Condițiile de eligibilitate sunt următoarele:

Masura se acorda debitorilor persoane fizice la cerere (comunicata creditorului, prin scrisoare recomandata sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor, cel mai tarziu pana la 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta) daca veniturile solicitantilor au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia COVID-19. Criteriile in concret de indeplinire a acestei conditii a scaderii veniturilor vor fi stabilite prin normele de aplicare a ordonantei de urgenta nr. 37/2020.

Pentru creditul in cauza nu a fost declarata scadenta anticipata, anterior intrarii in vigoare a ordonante de urgenta prin care se acorda facilitatea;

Facilitatea se poate fi acordata doar pentru creditele care nu inregistreaza restante la data instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei sau pentru care s-au achitat restantele pana la data solicitarii amanarii ratelor.

IMM-uri, asa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 care pot obtine Certificat de Stare de Urgenta de tip 1 sau 2, pentru orice tipuri de credite aflate in curs (credite de investitii sau capital de lucru, factoring, SGB-uri executate etc., inclusiv ratele la contractele de leasing financiar).

Conditiile de eligibilitate sunt urmatoarele:

Beneficiarul intrerupe activitatea total sau partial ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, SI (conditie cumulativa) detin certificatul de situatii de urgenta de tip 1 sau de tip 2, prin care se constata, in baza declaratiilor pe propria raspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 SAU intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretate.

Beneficiarul nu se afla in insolventa la data solicitarii suspendarii rambursarii creditului. Conditia vizeaza proceduri de insovlenta deschise nu doar cereri inregistrate in acest sens pe rolul instantelor, astfel incat, aceasta conditie va fi in mod probabil indeplinita (cel putin cateva luni) de toti operatorii care nu isi cer singuri insolventa, avand in vedere blocajul actual al instantelor si termenele foarte lungi pentru obtinerea oricaror hotarari in materie de insovlenta in perioada urmatoare.

Pentru creditul in cauza nu a fost declarat scadenta anticipata, anterior intrarii in vigoare a ordonante de urgenta prin care se acorda facilitatea;

institutii financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 – sunt vizati in principal furnizorii de servicii de leasing. Proiectul de O.U.G. nu reglementeaza conditii de eligibilitate specifice acestei categorii de beneficiari ai facilitatii.

Durata masurii: amanarea ratelor poate fi aprobata pentru o perioada cuprinsa intre 1 pana la 9 luni insa fara depasirea datei de 31.12.2020, iar recuperarea dobanzii aferente acestei perioade se va realiza prin capitalizarea dobanzii aferente perioadei de suspendare la creditul principal pe intreaga durata de creditare, cu exceptia creditelor ipotecare incheiate de persoane fizice pentru care dobanda aferenta ratelor pe perioada suspendarii este 0% iar valoarea cumulata a ratelor suspendate se va plati esalonat in cadrul primelor 60 de luni dupa incetarea masurii suspendarii platii ratelor.

Precedura de obtinere a facilitatii: in acest moment proiectul de O.U.G. nu reglementeaza decat conditia depunerii unei cereri de acordare a amanarii la plata ratelor (prin mijloace electronice sau prin orice mijloace de comunicare puse la dispozitie de catre creditor) cel tarziu pana la data de 14.05.2020 (45 de zile de la intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 37/2020.

Alte observatii:

Durata creditelor de prelungeste cu durata suspendarii platilor la rate, aprobata in conditiile descrise mai sus;

Pentru toate contractele de credit acoperite de masura (cu exceptia creditelor ipotecare incheiate de persoane fizice) efectul indirect al acestei masuri va consta intr-o crestere a ratelor si a dobanzilor pe intrega durata a creditului, crestere a carei valoare va depinde de durata de amanare efectiv acordata si de valoarea ratelor amanate la plata.  

Un aspect negativ al masurii consta in aceea ca in cazul in care beneficiarul nu respecta conditiile de creditare si in cursul derularii creditului sunt executate garantiile acordate de statul Roman, sumele la care este indreptatit statul Roman in raport cu garantia executata vor avea caraterul unor creante bugetare si vor fi supuse executarii silite fiscale in conditii mult mai restrictive si in termene mult mai scurte decat executarea silita civila pe care ar fi putut-o initia creditorul.

O alta consecinta a acestor reglementari va consta in aceea ca sumele datorate satului Roman in conditiile de mai sus, vor fi creante bugetare cu regim special in cadrul unor eventuale proceduri de insolventa, si vor genera dificultati in intocmirea de planuri de reorganizare pentru debitorii insolventi in perioada urmatoare.  


5. Bonificatie pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit sau impozit pe venitul microintreprinderii care respecta termenele de plata din Codul Fiscal – O.U.G nr. 33/2020.

Cine poate beneficia:

– orice contribuabil care plateste impozit pe profit in procente diferite dupa cum urmeaza: 5% din impozitul calculat si datorat de contribuabilii mari. 10% din impozitul calculat si datorat de contribuabilii mijlocii si mici. Beneficiaza de bonificatie si contribuabilii care au ales raportarea anuala a impozitului pe profit daca platesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipata trimestriala pana la termenul scadent cuprins in perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.

– Orice contribuabil platitor de impozit pe venitul microintreprinderii care achita impozitul datorat pentru primul trimestru pana la 25.04.2020. Valoarea bonificatiei este de 10% din impozitului datorat pentru trimestrul I.

Durata masurii: se aplica doar impozitului aferent primului trimestru din 2020 – scadent la 25 aprilie 2020;


6. Amanarea platii TVA la vama, pentru importuri la medicamente, echipamente de protectie si alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19 pe o perioada egala cu durata starii de urgenta si 30 de zile dupa finalul acesteia – O.U.G. nr. 33/2020.

Cine poate beneficia: orice entitate care efectueaza importuri de medicamente, echipamente de protectie si alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19 enumerate in Anexa la O.U.G. nr. 30/2020;

Durata prefigurata a masurii: pe perioada starii de urgenta si 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta.


7. Amanarea platilor la facturile de utilitati (electricitate, gaze naturale, apa, servicii de telefonie si internet) si pentru chiriile aferente spatiilor cu destinatie de sediul social sau sediu secundar – art. X alin. 1 din O.U.G. nr. 29/2020 – aceata masura este distincta de masura descirs ala pct. D.2.- de mai jos:

Cine beneficiaza: IMM-uri (nu si companiile mari) care pot obtine un CSU de tip 1 conform procedurii descrise mai jos in aceasta Sectiune, cu conditia ca imobilele pentru care se aplica aceste masuri sa fie inregistrate la ONRC sau la autoritatile relevante ca sedii sau sedii secundare;

Procedura de obtienre a CSU de tip 1 – pot obtine certificate de urgenta de tip 1 – operatorii (inclusiv companiile mari) care si-au suspendat sau diminuat activitatea in baza masurilor/deciziilor impuse de autoritati, o lista completa a activitatilor afectate de masuri in mod direct puteti gasi in link-ul de mai jos, alaturi de informatii foarte punctuale si practice referitoare le procedura de emitere a CSU de tip 1 si cum sa determinati incadrarea in lista de operatori care pot obtine CSU tip 1. Pentru obtinerea CSU tip 1 nu mai este necesara dovedirea unei scaderi a veniturilor de 40% si nu mai sunt necesare indeplinirea altor conditii cu exceptia unei declaratii pe propria raspundere privind incadarea in situatia descrisa mai sus, si se parcurg urmatorii pasi:

– Identificare persoana care dispune sau poate obtine in timp util un certificat de semnatura electronica (si mandatarea acestei persoane in scopul semnarii documentelor de mai jos pentru entitatea care aplica pentru SCU de tip 1, daca aceasta persoana nu este reprezentantul legal al entitatii);

– Completare declaratie pe propria raspundere privind suspendarea sau diminuarea activitatii in baza deciziilor emise de autoritatile competente – Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 791/2020 si semnare cu semnatura electronica a declaratiei (semnarea se efectueaza de catre reprezentantul legal al societatii sau in cazul in care acesta nu detine certificat de semnatura electronica de catre o alta persoana imputernicita in acest scop si care detine un astfel de certificat);

– Completare formular de cerere emitere CSU de tip 1 pe site-ul http://prevenire.gov.ro si incarcare documente relevante (respectiv Declaratie Anexa 3 Ordin 791/2020 fie semnata cu semnatura electronica fie semnata olograf de reprezentantul legal al entitatii, mandat semnatura electronica daca este necesara, decizia de autorizare a activitatii pentru entitatile care nu sunt supuse inregistrarii in Registrul Comertului). La data de 29.03.2020 site-ul http://prevenire.gov.ro, era activ, iar depunerile au inceput pe 31.03.2020;

– CSU este emis in format electronic cu serie si numar care pot fi urmarite pe portalul http://prevenire.gov.ro si este valabile fara semnatura;

CSU se elibereaza doar pe durata starii de urgenta deci pana la data de 16.04.2020 in prezent.

CSU este valabil pana la finalul anului curent (fara ca prin aceasta sa se extinda durata masurii subventiei la plata somajului tehnic);

Cat timp se aplica masura: pe durata starii de urgenta;

Conditii de aplicare a masurii: Obtinerea CSU de tip 1 si notificarea furnizorului/locatorului cu privire la intentia de a aplica masura.


8. Suspendarea si anularea penalitatilor de intarziere in indeplinirea obligatiilor ce decurg din Contractele de achizitiei publica sau din alte contracte incheiate cu autoritatile publice – art. X alin. 4 din O.U.G. nr. 20/2020

Cine beneficiaza: IMM-uri (nu si companiile mari) care pot obtine un CSU de tip 1 conform procedurii descrise la Sectiunea B.9. de mai sus;

Conditii pentru aplicarea masurii – obtinerea Certificatului de stare de urgenta de tip 1 in conditiile descrise mai sus in sectiunea B.9.

Durata masurii: pe perioada starii de urgenta (16.03.2020 – 16.04.2020 in prezent);


9. Forta majora poate fi invocata de catre contractantii operatorilor care detin Certificat de stare de urgenta de tip 1 numai cu conditia ca acesti contractanti sa poata face dovada incercarii renegocierii conditiilor contractuale in prealabil – art. X alin. 2 din O.U.G. nr. 29/2020.

Cine poate beneficia: orice operator care a obtinut un certificat de urgenta de tip 1 conform procedurii descrise la sectiunea B.9. de mai sus;

De ce este buna masura:

– Obliga furnizorii mai putin afectati de situatia actuala sa renegocieze conditiile contractuale cu entitatile cele mai grav afectate;

– Pune operatorii cei mai grav afectati de situatia actuala la adapost de posibilele abuzuri ale contractantilor care invoca forta majora in mod arbitrar si fara intentia de a negocia ci exclusiv cu scopul incetarii sau suspendarii executarii contractelor;

Durata efectelor masurii: nedeterminat, variabil in functie de situatia concreta a fiecarui operator de la caz la caz.


10. Beneficiarii fondurilor europene afectati de adoptarea masurilor de urgenta prevazute in prezentul decret pot decide, impreuna cu autoritatile de management/organismele intermediare, sa suspende contractele de finantare incheiate conform Legii – Art. 11 Decret nr. 195/2020:

Cine beneficiaza: orice entitate care are in derulare/semnat un Contract de finantare;

Cat timp pot fi suspendate Contractele: Decretul nr. 195/2020 nu stabileste un termen pentru aplicarea acestei masuri, fiecare Autoritate de Management a publicat sau va publica instructiuni pentru beneficiari;

Cine a publicat instuctiuni pana la acest moment: AM POCU (gasiti aici instructiunile pubicate de fiecare Autoritate de Management https://www.fonduri-structurale.ro/instructiuni-am );

Ce demersuri trebuie indeplinite: semnare Act Aditional la Contractul de finantare, in acord cu conditiile si cerintele impuse prin instructiunile publicate de fiecare Autoritate de Management.


C. Masuri nelegiferate dar pentru care exista initativa sau propuneri de acte normative din partea autoritatilor publice:

1. Amanarea la plata a contributiilor de asigurari sociale pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora – Proiect de lege aflat in dezbatere la 02.04.2020.

Cine beneficiaza:

– Orice persoana fizica (inclusiv PFA-uri, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale)

– Orice persoana juridica,

– Autoritatile administrativ teritoriale (Consilii Locale, Consilii Judetene etc.)

– Pentru cei care au angajati masura se aplica cu singura conditie ca entitatea care solicita masura sa pastreze cel putin 75% din locurile de munca existente la data de 01.03.2020.

– Desi legea nu face precizari in acest sens, in opinia noastra pot beneficia de masura si entitatile care nu au angajati.

– Avand in vedere ca legea nu face diferentieri de acest tip, apreciem ca masura se aplica si veniturilor platite administratorilor societatilor comerciale.

In ce consta in concret si cat timp dureaza masura: amanarea platii contributiilor de asigurari sociale se acorda pe o perioada de 3 luni de la data aprobarii Decretului nr. 195/2020 adica in perioada 16.03.2020 – 16.06.2020, iar sumele amanate la plata se vor recupera de catre organele fiscale esalonat pe o perioada de 12 luni de la data incetarii perioadei de amanare la plata a acestor creante.

Procedura de acces la masura: proiectul de lege nu detaliaza procedura de acces ci mentioneaza doar ca facilitatea se acorda la cererea celor indreptatiti, cerere care in mod probabil se va depune la organul fiscal competent, in conditiile in care contributiile vizate de aceasta masura se declara catre si se colecteaza de catre organele fiscale competente dupa sediu/domiciliu profesional.


2. Amanarea la plata a cheltuielilor cu servicii de utilitati (apa, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice si de internet, cablu TV) prestate dupa intrarea in vigoare a Decretului nr. 195/2020 adica dupa 16.03.2020 – Proiect de lege aflat in dezbatere la 02.04.2020.

Cine beneficiaza:

– consumatorul final persoana fizica aflata in somaj tehnic care incaseaza o indemnizatie lunara inferioara salariului minim pe economie;

– persoane fizice ce desfasoara activitati, altele decat munca salariata (inclusiv PFA-uri, Intreprinderi Individuale, Intreprinderi familiale), daca nu mai pot desfasura aceste activitati ca urmare a masurilor impuse de autoritatile competente (sunt vizate doar acele entitati care sunt afectate direct de restricitiile de miscare impuse prin Ordonantele Militare);

– operatorii economici care si-au incetat total activitatea ca urmare a masurilor impuse de autoritatile competente (sunt vizate doar acele entitati care sunt afectate direct de restrictiile de miscare impuse prin Ordonantele Militare);

In ce consta in concret si cat timp dureaza masura: amanarea platii utilitatilor se acorda pe o perioada de 3 luni de la data aprobarii Decretului nr. 195/2020 adica in perioada 16.03.2020 – 16.06.2020, iar sumele amanate la plata se vor recupera de catre organele fiscale esalonat pe o perioada de 12 luni de la data incetarii perioadei de amanare la plata a acestor creante.

Procedura de acces la masura: proiectul de lege nu detaliaza procedura de acces ci mentioneaza doar ca facilitatea se acorda la cererea celor indreptatiti depusa la furnizorul de utilitati insotita de o declaratie pe prorie raspundere din care sa rezulte modul in care a fost afectata activitatea sau au fost afectate veniturile solicitantului.


3. Plafonarea preturilor la medicamente si aparatura medicala, alimente de stricta necesitate si Servicii de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate, carburanti etc.) art. 15 din Decretul nr. 195/2020:

Autoritati publice care au lansat propuneri sau dezbateri publice in acest sens: ANPC, PSD – pentru produsele alimentare de baza; PSD pentru medicamente;


D. Masuri de sustinerea a mediului de afaceri pe care le previzionam si le urmarim in perioada urmatoare:

Extinderea perioadei starii de urgenta si implicit extinderea duratei tuturor masurilor descrise mai sus sau extinderea duratei cel putin a unora dintre masurile de mai sus, peste termenul duratei perioadei de urgenta;

Plafonarea cuantumului indemnizatiei de somaj tehnic la valoarea subventionata de stat (respectiv 4.071 RON);

Eliminarea obligatiilor de plata a contributiilor de asigurari sociale aferente indemnizatiei de somaj subventionata de Statul Roman – aceasta masura fiind cea mai utila in prezent;

Relaxarea conditiilor de acordare a esalonarii la plata creantelor fiscale (eventual diminuarea valorii garantate, extinderea termenului de esalonare etc.);

Extinderea facilitatii privind bonificatia pentru plata la termen a creantelor fiscale si la contribuabilii care platesc impozit pe venit (e.g. venituri din activitati independente cel putin pentru cei carora nu li s-a amant termenul de plata, venituri din transferul drepturilor de proprietate intelectuala etc.);

Modificarea conditiilor de detasare in vigoare prin acordarea angajatorului a posibilitatii de a modifica temporar felul muncii, fara acordul angajatului pentru a facilita migrarea personalului de la unitati grav afectate de situatia curenta la unitati care sunt afectate de absenteism de la locul de munca;

Activarea Mecanismului European de Solidaritate in temeiul Regulamentului CE 407/11-mai-2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiara


III. RECOMANDARI SUPLIMENTARE.

A. Ce putem face pentru a ne spori sansele de a obtine si pastra facilitatile puse la dispozitie de statul Roman.

Documentarea si pastrarea probelor care sustin incadratea operatorilor in conditiile de acces la subventia pentru somaj tehnic si pentru indemnizatia pentru zile libere acordate parintilor pe o perioada de minim 6 ani;

Documentarea negocierilor cu toti partenerii comerciali din aceasta perioada si pastrarea corespondentei pentru o perioada de minim 6 ani;

Sustinerea angajatilor in vederea obtinerii facilitatii de amanare a platii ratelor la credite.  


B. Ce alternative avem daca nu putem beneficia de facilitatile puse la dispozitie de Statul Roman.

Pe termen scurt: Renegocierea si reducerea salariilor pe perioade determinate cu fiecare angajat sau prin negocieri colective cu reprezentantii angajatilor;

Pe termen mediu (3-4 luni): Concedieri colective – cu mentiunea ca durata legala a acestei proceduri poate depasi 100 de zile;

Pe termen mediu (2-4 luni): Aplicarea procedurii concordatului preventiv cu creditorii sau chiar deschiderea proceduri insolventei;

Pe termen mediu (3-6 luni) Reorganizarea activitatii comerciale prin intermediul procedurilor de fuziuni si divizari.

La evaluarea oportunitatii aplicarii oricaror proceduri judiciare sau care presupun girul unei instante delegate este recomandabil sa se tina cont de faptul ca in cursul anului 2020 instantele de judecata din Romania au inregistrat un blocaj absolut in activitate (pe perioada ianuarie – februarie in cadrul instantelor au exista proteste si marea majoritate a cauzelor s-au amanat iar incepand cu 16.03.2020 si pana la finalul perioade starii de urgenta marea majoritate a cauzelor inregistrate pe rolul instantelor au fost amanate si nu s-au putut judeca) astfel incat termenele de judecata pentru actiuni noi introduse in prezent si ulterior incetarii starii de urgenta se va decala substantial (minim 6 luni).  


IV. DISCLAIMER.

Acest document reprezinta o sinteza a masurilor si modificarilor legislative adoptate incepand cu data de 16.03.2020 in considerarea declararii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020 si nu este destinat a fi utilizat ca opinie legala completa, aplicabila oricaror situatii care pot fi descrise direct sau indirect mai sus;

Acest document are la baza exclusiv legislatia indicata la pct. I. si interpetarea avocatilor din cadrul CIA Neagu Sorina a acestor acte normative si nu reprezinta o interpetare sau indrumare oficiala confirmata de autoritatile publice competente in materie;

Inainte de a lua oricare dintre masurile indicate mai sus si inainte de elaborarea a oricarora dintre documentele descrise mai sus, solicitati indrumare personalizata din partea autoritatilor publice (ITM, ISU, DSP) si/sau din partea unor consultanti specialziati, in considerarea situatiei companiei Dumneavoastra.

Acest material a fost documentat pentru comunitatea Viata de Freelancer de catre Avocat Sorina Neagu, [email protected], telefon 0745177106, www.neagulaw.ro.


Ascultă Viața de Freelancer PODCAST pe:

Anchor.fm, Spotify, Apple Podcast și Soundcloud