1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

Site-ul www.viatadefreelancer.ro se află în folosința Dade Media Cons S.R.L., persoană juridică română, având sediul în Ciolpani, Ilfov, Strada Mânăstirii Nr. 19A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/137/2013 CUI RO31097117, societate denumită în cele de urmează, în mod generic deținătorul site-ului sau compania.

Site-ului www.viatadefreelancer.ro este o platformă menită a ajuta micii întreprinzători cu informații utile. Totodată, prin intermediul site-ului se poate asigura posibilitatea de abonare în vedere primirii de informări periodice (news-letter), precum și servicii de înscriere a participanților la diverse evenimente organizate de către companie, servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte.

Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

  • Utilizator – orice persoană care accesează site-ul sau care se va putea înregistra la un moment dat pe site, fiind interesată de activitatea www.viatadefreelancer.ro, se abonează în vedere primirii de informări periodice (news-letter) sau se înscriere ca participant la evenimente organizate de către companie și care se obligă implicit să respecte prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale pe site;
  • Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermediul căreia se poate abona în vedere primirii de informări periodice (news-letter) sau se poate înscrie ca participant la evenimente organizate de către companie.

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a news-letter-ului sau pentru înscrierea în vederea participării la un eveniment organizat de companie.

Pentru a beneficia de aceste servicii oferite de www.viatadefreelancer.ro, vă obligați și garantaţi următoarele:

1) furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;

2) menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.

Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site, precum și înscrierea și participarea la evenimentele organizate.

Prin accesarea site-ului şi a Serviciilor puse la dispoziție, Utilizatorul garantează că oferă deținătorului site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

3. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă pentru utilizarea cu bună – credință, pentru obținerea de informații și pentru folosirea serviciilor menționate la art. 1 de mai sus.

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea Dade Media Cons S.R.L. sau această companie a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac excepție informațiile și elementele grafice înregistrate de utilizatori, precum și semnele grafice aparținând altor entități.

Nici un utilizator al site-ului nu poate prelua conținutul site-ului, nu poate interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, a materialelor existente efectuate în scopuri comerciale.

În cazul în care în cadrul site-ului exista secțiuni în care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, răspunderea privind conținutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.

4. MODIFICĂRILE SERVICIULUI

            Deținătorul acestui site își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia sau serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la serviciile disponibile prin intermediul acestuia.

5. RĂSPUNDERE

            Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiții:

  1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziție pe site se face pe propria sa răspundere.
  2. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanție că:
  3. serviciile împlinesc toate cerințele utilizatorilor;
  4. serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  5. erorile de program vor fi corectate.

6. LIMITELE RĂSPUNDERII

            Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.viatadefreelancer.ro  ;

– acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

– declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

7. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorii site-ului pot transmite notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site.

8. FORŢA MAJORĂ

            Deținătorul www.viatadefreelancer.ro nu este obligat a se conforma obligațiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, alte acțiuni sau inacțiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

9. LEGEA APLICABILĂ

            Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești române competente.

            www.viatadefreelancer.ro nu oferă garanția că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor țării în care se află.

10. CLAUZE FINALE

            Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul www.viatadefreelancer.ro. În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziție pe site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptați condițiile de mai sus și sunteți de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriți să respectați regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de acest site.